Parkrestauranten

Parkrestauranten

Restaurant i Drammens Park, oppført som restaurantpaviljong til Industriutstillingen i 1873 på betingelse av at den skulle rives i november samme år. Den var også kafé for tilsvarende utstillinger i 1901 og 1930. Fra 1925 bortleid til Th. Asker, som drev restaurantvirksomhet i sommermånedene, med øl- og vinrett. Restauranten beskjeftiget på slutten av 1930-årene 35 ansatte. På begynnelsen av 1940-tallet ble Harald Jansen restauratør, han avløstes ca. 1950 av Sigurd Hansen og senere på 1950-tallet av Olav Storegjerde . Restauranten, som hele tiden var i Drammen kommunes eie, ble revet i 1961.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet