Parkrestauranten

Restaurant i Drammens Park (Øvre Storgate 16), oppført som restaurantpaviljong til Industriutstillingen i 1873 på betingelse av at den skulle rives i november samme år. Den var også kafé for tilsvarende utstillinger i 1901 og 1930. Fra 1925 bortleid til Th. Asker, som drev restaurantvirksomhet i sommermånedene, med øl- og vinrett. Restauranten beskjeftiget på slutten av 1930-årene 35 ansatte. På begynnelsen av 1940-tallet ble Harald Jansen restauratør, han avløstes ca. 1950 av Sigurd Hansen og senere på 1950-tallet av Olav Storegjerde. Restauranten, som hele tiden var i Drammen kommunes eie, ble revet i 1961.

Cookies | Personvern

bn