Peder Buchs gate

Tverrgate fra den gamle kirkegård langs Engene ved Losjeplassen opp mot Bakkeveien/Syrinveien under Brannposten. Gaten har sitt navn etter kjøpmann Peder Hansen Buch (s.d.) og fikk i 1869 navnet Buchs Gade etter at Gatenavnkomitéens forslag på «Smedgaden» hadde møtt sterk motbør fra komitéens medlem Harald Lyche: «Det forekommer mig mindre passende Navn paa en Gade, som løber ved siden af en Kirkegaard, saameget mere som jeg ei kjender nogen Smed der at have boet, hvem det kunde blive tale om at søge erindret. For omtrent 30 Aar siden boede der En i mange Aar, men jeg tror han var temmelig drikfældig».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet