Pedersen, Sigurd (1859 – 1935)

Bokhandler i Kristiania, medinnehaver av Cammermeyers Bokhandel, f. i Asker, vokste opp i Drammen, bror av Tord Pedersen. Hans erindringer, herunder fra livet i Drammen fra 1860-årene til 1881, ble i 1959 utgitt under titelen «Sigurd Pedersens ungdomserindringer».

Cookies | Personvern

bn