Pedersens Eftf., C. H.

Pedersens bakeri og konditori i Hauges gate 3 var i virksomhet fra 1868 til 1980-tallet, de 400 kvadratmeter store kafélokalene var landskjent.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Bakeri, konditori og kafé i Hauges gate 3, grunnlagt 4. november 1868 av bakermester Nils Pedersen og ved dennes død i 1875 overtatt av enken Marie Pedersen, som fortsatte driften til sin død i 1889 da sønnen, C. H. Pedersen (5.2.1866-23.10.1913) overtok. Omfattet oppr. kun kafévirksomhet (med dame- og røkesalong), ble senere utvidet med bakeri og konditori, og fremsto etter hvert som en av byens ledende, den store kafé i annen etasje var landskjent. I det store gårdsrom var det innrettet en rekke stallrom for de tilreisendes hester. Forretningen var i familiens eie til 1932 da den ble bortleid til J. Grindal, fra ca. 1940 Juel Johansen. Frem til 1932 hadde kaféen lokaler i hele 1. og 2. etasje, i alt 400 kvm, men i 1932 ble 1. etasje ominnredet til bakeriutsalg. Rundt 1950 beskjeftiget bedriften 4 bakersvenner, 2 konditorsvenner, 2 sjåfører, 3 butikkdamer og 5 damer i kaféen. Bedriften ble på 1960-tallet overtatt av Jan H. Johansen som opprettet filialer i Hauges gate 88 og Neumanns gate 5. Nedlagt på 1980-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet