Perfekt

Perfekt kinematograf var i virksomhet fra 1908 til 1941.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Perfekt Kino, åpnet våren 1908 i Hauges gate 4. Flyttet allerede i desember over i Engene 1 på hjørnet mot Amtmand Bloms gate, hvor den holdt til frem til mai 1916. Etter sommerferien overtok Perfekt lokalene til Folkekinematografen i Engene 12. Kinoen eides av F. A. Wallstrøm og Waldemar Olsen, som også drev kinoer på Hamar, Gjøvik og Elverum og var de reelle eiere av Biografen i Drammens Theater. Perfekt ble kommunal kino i 1917 og besto til sommeren 1941 da Saga kino ble åpnet. I 1948 ble det åpnet en ny kino i det gamle lokalet (se: Snorre).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet