Pettersen, Anneken Louise (1877 – 1970)

Museumsdirektør, f. i Drammen, d. av Georg H. P., sekretær og daglig leder av Drammens Museum 1912-48 med titel av konservator fra 1920 og direktør fra 1946. Norges første kvinnelige museumsdirektør. Primus motor bak oppbyggingen av Drammens Museum til et av landets betydeligste muséer. Publiserte en rekke kulturhistoriske undersøkelser knyttet til Drammen og byens oppland, bl.a. «identifiserte» hun Drammens-fajansen og fastslo at det var drammenseren Hans Nicolay Bruun som hadde grunnlagt fabrikken i Gropa. Tok initiativet til utgravninger ved bl.a. Nøstetangen Glassverk. Ridder av St. Olavs Orden 1947.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet