Pihl, Karin (18.01.1918–02.08.1993)

Karin Pihl
Foto: Drammen byarkiv/Karin Pihls samling

Arkitekt, tegner, lokalhistoriker og Drammenspatriot. Datter av Bjarne og Annie Dorthea Danielsen. Oppvokst på Bragernes. Utdannet ved Statens håndverk- og kunstindustriskole og ved den tekniske høgskolen i Stuttgart. Ved hjemkomsten til Drammen ble hun ansatt på byplankontoret i kommunen.

Var sammen med sin mann, byplansjef Per Pihl, ansvarlig for «Generalplan for Drammen 1966-1990» og skrev sammen med ham heftene «Troll og tro» (1980) og «Fut og folk» (1987), selv skrev hun småskriftene «Drammen og dens ordførere» (1971), «Konnerudgrubene» (1976), «Grunnskolene i Drammen» (1983), «Drammens Park» (1984), «Bragernesåsen» (1986), «Rådhuset i Drammen» (1986), «Spiraltrollets historie» (1989) og «Kirkeklokker i Drammen by» (1990).

Mottok i 1983 Drammen reiselivsforenings pris «Æres-Drammen» og i 1990 «Aass kulturpris». I september 1989 ble det plantet et piletre i Fajanseparken i Øvre Storgate. Treet var en takk fra det lokalhistoriske tidsskriftet Rundt om Drammen til Karin for hennes mangeårige innsats for byens kulturhistorie. Treet ble kalt «Karins pil» og har i dag blitt et fullvoksent tre.

Gravlagt på Bragernes kirkegård.

Drammen byarkiv har i sine magasiner «Karin Pihls samling» – en stor samling med lokalhistorisk materiale samlet av Pihl gjennom et langt liv. Samlingen består av 8 hyllemeter med kart, trykk, fotografier, dokumenter, tegninger og malerier relatert til Drammen og omegn.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet