Pihl, Karin (1918–1993)

Tegner, lokalhistoriker og Drammenspatriot, var sammen med sin mann, byplansjef Per Pihl, ansvarlig for «Generalplan for Drammen 1966- 1990» og skrev sammen med ham heftene «Troll og tro» (1980) og «Fut og folk» (1987), selv skrev hun småskriftene «Drammen og dens ordførere» (1971), «Konnerudgrubene» (1976), «Grunnskolene i Drammen» (1983), «Drammens Park» (1984), «Bragernesåsen» (1986), «Rådhuset i Drammen» (1986), «Spiraltrollets historie» (1989) og «Kirkeklokker i Drammen by» (1990).

Drammen byarkiv har i sine magasiner «Karin Pihls samling» – en stor samling med lokalhistorisk materiale samlet av Pihl gjennom et langt liv. Samlingen består av 9 hyllemeter med kart, trykk, fotografier, dokumenter, tegninger og malerier relatert til Drammen og omegn.

Cookies | Personvern

bn