Pleiestiftelsen for småbarn

Barnehjem på Bragernes, som kan føres tilbake til at Berthe Nielsen tok seg av en liten gutt. Han fikk snart selskap av andre foreldreløse barn. I 1878 ble det etablert en pleiestiftelse. Stiftelsen kjøpte en gård i Nedre Storgate 46 og flyttet dit med seks barn. I 1882 overtok Svenda Holst ledelsen, med 22 barn som bodde på barnehjemmet. I 1891 overdro fru Ellen K. Steen, på sin 80-års dag, sitt sommersted Skogly på Rødtangen til Stiftelsen for «at Børnenene og Lærerne hel skal faa Anledning til at hvile sig ud efter Vinterens Arbeide, og at de smaa skal nyde den friske Søluft og Søbad, der jo har en saa gavnlig Virkning paa  Børn.» I 1916 ble det gjort et forsøk på å få Drammen kommune til å overta, men det mislyktes. Bragernes Indremisjon var villig til å overta og Svenda Holst trakk seg tilbake. «Pleiestiftelsen for småbarn» ble lagt ned i 1971. De neste par årene huset bygningen en spesialskole. Pr. 2020 består Nedre Storgate 46 av kontorlokaler.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet