Pleiestiftelsen for småbarn

Barnehjem på Bragernes, som kan føres tilbake til at Berthe Nielsen tok seg av en liten gutt. Han fikk snart selskap av andre foreldreløse barn. I 1878 ble det etablert en pleiestiftelse. Stiftelsen kjøpte en gård i Nedre Storgate 46 og flyttet dit med seks barn. I 1882 overtok Svenda Holst ledelsen, med 22 barn som bodde på barnehjemmet. I 1916 ble det gjort et forsøk på å få Drammen kommune til å overta, men det mislyktes. Bragernes Indremisjon var villig til å overta og Svenda Holst trakk seg tilbake. «Pleiestiftelsen for småbarn» ble lagt ned i 1971. De neste par årene huset bygningen en spesialskole. Pr. 2020 består Nedre Storgate 46 av kontorlokaler.

Cookies | Personvern

bn