Politi

Drammen fikk sitt første egentlige politikorps i 1813, bestående av en fullmektig og to betjenter. To år senere ble fullmektigstillingen omgjort til politimester, og betjentenes antall ble utvidet til 4. I 1840-årene ble politistyrken betydelig utvidet. I 1872 ble det gamle vektersystemet endelig avløst av et moderne politikorps på 22 mann, som holdt til i rådhuset på Bragernes Torv frem til 1962 da Politiet flyttet inn i Tinghuset. Den 16.12.1999 ble nytt politihus på Grønland tatt i bruk og offisielt åpnet 4.2.2000. Fra 1.1. 2002 ble politihuset i Drammen hovedsete for det nyopprettede Søndre Buskerud Politidistrikt, bestående av ni kommuner i nedre Buskerud samt Svelvik og Sande i Vestfold. Fra 1.1. 2016 ble hovedsetet i det nye Sør-Øst Politidistrikt (Buskerud, Vestfold og Telemark) lagt til Tønsberg, i forbindelse med nærpolitireformen. Geografisk driftsansvar for Buskerud ble lagt til Drammen. I april 2018 ble operasjonssentralen på politihuset i Drammen nedlagt. En felles operasjonssentral for hele Sør-Øst ble lagt til Tønsberg.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet