Politimestere

Politimesterembedet i Drammen ble i 1815 skilt fra byfogdembedet og opprettet som eget embede. Det ble igjen opphevet i 1829 og lå under byfogeden til 1845, da embedet ble gjenopprettet. I mellomtiden, og i årene 1813-15, var en politifullmektig høyeste embedsmann. Etter at embedet i 1894 ble utvidet til også å omfatte Skoger, Nedre Eiker, Lier, Røyken og Hurum, ble det opprettet et politiassistentembede med ansvar for landområdet. Politimestre har vært: Hans Paludan (1815-29), Kristian Ferdinand Dietrichs (1845-50), Fredrik Wilhelm Schive (1850-63), Peter Julius Blom (1863-70), Thomas Emil Garnborg (1870-96), Oscar August Andersen (1896-1917), Karl Glad (1917-40), Bjarne Berg (NS, 1940-42), Bjarne Mollatt (NS, 1942-43), K. Lindheim (NS, 1943-45), Harald Solumsmoen (1945), Erik B. J. Haavie (1945-63), Odd Solberg (1963-72), Einar Lotsberg (1972-76), Paal Feiring (1976-81), Erik Kosberg (1981-84), Tore Johnsen (1984-97), Knut R. Mikkelsen (1997-99), Andreas Haugen (kst. 1999-2001), Knut Smedsrud (kst. 2001-2002). Fra 1.1.2002 ble Drammen hovedsete for Søndre Buskerud Politidistrikt med Christine Fossen som politimester frem til 31.12.2013. (Ole Petter Parnemann var kst. okt. 2003-okt. 2004 i Fossens fravær). Søndre Buskeruds siste politimester var Johan Brekke 1.1. 2014-31.12.2015. Nye Sør-Øst distrikt, med hovedsete i Tønsberg, var operativt fra 1.1. 2016 med Christine Fossen (s.d.) som politimester. Johan Brekke ble tilsatt som politimester i Innlandet distrikt.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet