Politivedtekter

Drammen fikk sine første politivedtekter i 1894, dvs. «de under ordenspolitiet hørende anliggender» m.v. Vedtektene fastsatte bl.a. «enveisgåing» på de to fortauer som førte over broen, at folk som var iført klær eller bar gjenstander som kunne tilsmusse andre måtte gå i gaten, ikke på fortauet, og at skrik, rop og høyrøstet sang på offentlig gate var forbudt. Å banke på porter, dører og vinduer uten fyldestgjørende grunn var forbudt, likeledes å vise seg i «uanstendig drakt». Det var forbudt å kaste sten, sneballer og vann, samt «å avfyre kanoner innen byens grenser». Badning i det fri var forbudt uten på særskilt anviste steder. Lufting av sengklær, klestørking og teppebanking måtte ikke skje på offentlig gate. Galopp og hurtig trav til hest var forbudt i bygatene, og i brobakken måtte det kun rides i skritt. Kappkjøring på sykkel var forbudt uten i særskilt anviste gater, og syklister måtte ved hvert gatehjørne varsle sin ankomst med bjelle. Kyr, sauer, geiter og griser måtte drives i bestemte gater, mens okser måtte leies enkeltvis, og kun av mannspersoner. Vedtektene besto av i alt 76 paragrafer og overtredelser medførte bøter fra 2 til 800 kroner hvis ikke strengere straff kom til anvendelse: «For Børn Ris og for Voxne høiere Straf end Bøder». Politivedtektene var gjenstand for omfattende revisjoner i 1921, 1955, 1965 og 1997. Gjeldende politivedtekter er begrenset til 31 paragrafer, vedtatt av Drammen bystyre 28. september 2010 med hjemmel i Politiloven av 1995, stadfestet av Justisdepartementet 27. juni 2011, endret ved forskrift 24. januar 2014 som trådte i kraft 24. februar 2014.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet