Post- og Telegrafbygget

i Øvre Strandgate var tegnet av riksarkitekt Hans Fredrik Crawfurd-Jensen m.fl. Byggetsto ferdig i 1938 og rommet lokaler for byens post- og telegrafvesen. I disse lokaler arbeidet bl.a. forfatteren Sigurd Christiansen til han tok avskjed som postfunksjonær i 1945. Ett av Norgeshistoriens og Nordens største ran fant sted her den 19. mai 1980, da verdier for 10,5 millioner kroner (tilsvarende omtrent 42,5 mill. i 2021) ble stjålet. Hovedpostkontoret ble 1.9.1991 flyttet til nytt bygg på i Ingvald Ludvigsens gt. på Åssiden, som gradvis var tatt i bruk fra 1988, i lokaler etter Buskerud Papirfabrikks «blokkavdeling».  «Telehusbygningen», som eksteriørmessig er en av de fineste i Drammen, ble omgjort til «Bragernes underpostkontor» og i 2001 solgt til selskapet ONE Step (Ole K. Karlsen, Ellen Raaholt og Nils Tveit) for ca. kr. 20 mill. Bragernes underpostkontor flyttet i 2002 til Mediehuset på Bragernes Torv 2, og lokalene i Øvre Strandgate sto deretter tomme i et par år til de ble overtatt av Arbeidsformidlingen (Aetat) våren 2004. Fra 2020 har Drammen distriktspsykiatriske senter tilhold i lokalene.

Foto: Sindre Vik/Drammen byarkiv

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet