Postsvingen

Boligvei på nordsiden av Bernåsbakken frem til Poppegårdsveien, ble i 1959 satt som navn på den daværende vei «fra Frithjof Skjelsbekk til Jarlsbergveien» i forbindelse med Konnerudveiens omlegging på denne strekning. Tidligere var veien blitt kalt Postveien.

Langs denne veistubben lå huset til Arne og Karin Berntsen i Postsvingen 5, som drev med posttjenester på Konnerud. Arne som postmester, og Karin som postbud. I Postsvingen 10, lå Konnerud Landhandleri hvor det ble drevet forretningsdrift fra 1924-1977. Konneruds egen drosjesjåfør het Johan Christensen som hadde tilhold i Postsvingen 18

Konnerud,
Torsberg, Stubberudveien, Gåserudgata,
Postsvingen, Jarlsbergveien.                                           Foto:  Drammen kommune
Foto: Drammen kommune 1962

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet