Poulsson, Magnus (1881-1958)

Arkitekt, f. i Drammen, s. av ordfører Søren A. P. En av de ledende innen den arkitektgenerasjon som gjenskapte en norsk bygningstradisjon basert på folkelig norsk trearkitektur. To av hans betydeligste bygninger ble skapt sammen med Arnstein Arneberg: Telegrafbygningen i Oslo (1916-24) og Rådhuset i Oslo (1933-50). Blant hans øvrige arbeider kan nevnes Lille Tøyen Haveby (Oslo, 1918), Karl Johans gate 1 (Oslo, 1917), Sandvika Rådhus (1925 og 1958), KNA hotellet (Oslo, 1931), Høyres Hus (Oslo), Framgården (Oslo), Toresplassen (Ringerike, 1934), Lysebu (ved Oslo, 1951 og 1956), Gravberget kirke (1956), flere kirker, gårdsanlegg og villaer. Formann i Fortidsminneforeningen 1917-30, deretter æresmedlem. Formann i tilsynskomiteen for Nidarosdomen fra 1931, medlem av den antikvariske bygningsnemnd. Nidaros Domkirkes gullmedalje 1951. Æresmedl. av Dansk akad. Arkitektforening 1950, medl. av Svenska kgl. Academien for de Fria Konstnerna 1950. Kommandør av St. Olavs Orden 1950.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet