Poverudbyen (Paaverudbyen)

Oppr. navn på Fjellsbyen. Veien som gikk gjennom bydelen, Poverud (Paaverud) hovedvei, hadde sin trasé dels langs den nåværende Markusveien. Det første huset ble trolig satt opp på 1830-tallet av en mann ved navn Poverud som ifølge gamle folk i bydelen skal ha kommet fra Eidsfoss. Han skal angivelig ha samlet sine eiendeler på en flåte og seilt langs Eikeren og Fiskumvannet, Loelven og Drammenselven ned til Strømsø ved Tollbodnokken, hvorfra han bar alt sitt gods opp i åsen til sitt nye bosted. Han skal ha vært «en ilde beryktet person», og da den senere Markusveien i 1923 fikk navnet Paaverudveien, protesterte beboerne og fikk omgjort navnet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet