Powec A/S

Produsent og produktutvikler innen kraftelektronikk, etablert i september 1985 i Øvre Storgate 9 av Jan Henrik Bryde og Ove Karlsen. Begge hadde bakgrunn som tekniske nøkkelpersoner i Eltek (s.d.). I den første tiden drev bedriften med ren produktutvikling, etter et prinsipp om at kundene tok ansvaret for produksjonen. I takt med god vekst flyttet bedriften til leide lokaler i Bj. Bjørnsonsgate 122. I 1990 hadde bedriften 12 ansatte. Powec overtok alle rettigheter fra kraftelektronikk-avdelingen i elektronikkbedriften Autronica i Trondheim, som var eid av engelske Whessoe Plc. Dette selskapet tok deretter aksjemajoriteten i Powec. I 1994, med 50 ansatte, flyttet bedriften til et stort ubrukt næringsbygg i Kobbervikdalen 75, som i 1988 ble oppført for konkursrammede Ibsens Bilforretning (s.d.). Bygningsmassen ble stående som et tomt skall inntil Powec overtok. Lokalene la grunnlaget for stor egenproduksjon.

Som den aller første aktøren på markedet utviklet Powec programvare basert på Windows, som gjorde at kundene kunne fjernovervåke sine installasjoner. Etter utvidelser disponerte bedriften 4000 kvadratmeter gulvflate. Samarbeidet med hovedaksjonæren Whessoe PIc var ikke godt, og Bryde fikk i stand en avtale om et hjemkjøp av aksjene. Samtidig ble den amerikanske forretningspartneren Eldec 47 prosent eier. I november 1998 ble Powec kåret til «Årets eksportbedrift i Buskerud», med 135 ansatte og en årsomsetning på 234 millioner kroner. Bedriften hadde den gang datterselskaper i Sverige, Finland, England, Hong Kong, Kina og USA. Hovedmarkedene var telecom (mobiltelefonsentraler) og offshore. I rekordåret 2000 hadde Powec over 200 ansatte (160 i Drammen) og nådde en omsetning på 757,1 millioner kroner og 100 millioner kroner i overskudd. I 2000 valgte aksjonærene, anført av Jan Henrik Bryde, å selge selskapet til Power-One i USA, som var et mye større selskap i samme bransjen. Salgsprisen var 658 millioner kroner. Filosofien var at dette ville gi Powec bedre markedsadgang i USA og Asia. Powec A/S ble omdøpt til Power-One A/S.

I 2001 snudde veksten i det internasjonale markedet og bedriften opplevde stor omsetningssvikt. Det ble bokført et underskudd på 32 millioner kroner, i 2002 ble situasjonen ytterligere tilspisset. I 2003 ble deler av produksjonen flyttet til Slovakia, i 2004 ble resten av produksjonen flagget ut. I løpet av denne perioden ble arbeidsstokken i Drammen redusert fra 160 til 80. Hensikten med utflaggingen var å unngå økonomiske tap på egenproduksjon, utviklingsmiljøet skulle derimot videreutvikles. I 2005 var det åpenbart at den norske ledelsen og den amerikanske eieren var på kollisjonskurs, og storparten av ledelsen i Drammen valgte å slutte. Kunnskapsmiljøet var i ferd med å rakne. Konkurrenten Eltek rekrutterte på dette tidspunktet 20 produktutviklere fra Powec. I 2006 valgte morselskapet i USA å innstille all virksomhet i Drammen og etablerte i stedet en liten avdeling i Kristiansand for å betjene det norske markedet med sine egne produkter.

 

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet