Preciosa

Erik Børresens «Preciosa» runder Kap Horn. Tegning av Fyrdiriks.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Preciosa var en av de brigger som reder Erik Børresen og hans skippere fra slutten av 1830-årene skaffet seg æresplassen i norsk fart på Amerika og andre farvann med. Briggen var bygget i Luleå 1832 og var på 113 kommerselester, dvs. 235 reg. tonn. Preciosas skippere var bl.a. J. A. Jacobsen, C. F. Diriks (1839-41), og deretter J. Grønvold. Preciosa var i emigrantfart i 1838, ble den første norske skute som rundet Kap Horn (1840), det første norske skip som besøkte Whampao i China (1845), og deretter igjen i emigrantfart. I 1852 fullførte skipet en fullstendig jordomseiling. Henrik Wergeland skrev et lengre dikt til Preciosas ære, hvorav noen av linjene lyder: «Vi bære af mod Vest, mod Vest! Vi Linjen skar. Det var en Fest. Da drak vi Norges Skaal med Skjemt Kaptainens blev ei heller glemt. Og Rhederen paa sit Kontor, han fik en Bommert, som var stor.» Kaptein C.F. Diriks ble direktør for Fyrvesenet i Norge.  Han var en dyktig tegner og signerte som «Fyrdiriks».

Cookies | Personvern

bn