Pukerudlinna (Kjerraten)

Etter at Dillwyn & Co i 1866 hadde satt i gang gruvedrift på Konnerud, ble det fra Konnerudkollens nordside anlagt en meget kostbar bremsebane (dobbelt skinnebane), ca. 1200 meter lang, ned til malmvaskeriet på Pukerud, like ved Drammenselva. Fullastede malmvogner på vei ned vei ned trakk de tomme vognene oppover. Pukerudlinna er i dag et kulturminne i landskapet med sin snorrette brede trase som stiger brattere og brattere oppover i åsen.

Traseen er i dag kuttet i to i nederste del, der den nye E134 mellom Drammen og Mjøndalen ble anlagt. Traseen er en yndet utfordring for mosjon/trening av så vel sportslige grupperinger og enkeltpersoner som søker utfordringer. Traseen blir ofte kalt for Kjerraten. Kjerrat var teknisk sett en annen transportinnretning, som ble brukt til opptrekk av tømmer fra elva ved tømmerforbrukende industribedrifter i vanskelig terreng. Kjerrater finnes mange steder i landet, mens Pukerudlinna er et godt lokalt navn vi bør ta vare på.

Foto fra boka KonnerudVerket, Bergverket i Drammen av Erik Bjørløw-Larsen og Jo Sellægg. Fotograf: Reidar Halden

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet