Radiofyret på Konnerudkollen

Radiofyr/radionavigasjonsanlegg, et såkalt VOR/DME-anlegg, installert på Konnerudkollen og overlevert for prøvedrift 23. september 1978. Anlegget ble satt i normal drift ved årsskiftet 1978/79 som det mest avanserte i Norge og det første i sitt slag i Europa utenfor Storbritannia. Anlegget «Drammen Doppler VOR», som kostet ca. kr 4 mill., ga flygerne en langt sikrere utgangsposisjon mot Oslo lufthavn Fornebu enn tidligere, og bedret derved flysikkerheten. Stasjonens 10 m høye søylehus hadde et perforert ståldekke som skulle hindre radiosignalene i å treffe det nærmeste terrenget. Oppå ståldekket, som hadde en diameter på 30 m, sto 50 halvmeterhøye antenner i en sirkel. I oktober 1998 ble Fornebu avløst som hovedflyplass av Gardermoen. Navigasjonsanlegget er pr. 2020 fortsatt i bruk.

Radiofyret på Konnerudkollen       Foto: Skoger og Konnerud Historielag

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet