Rakkerhuken

I Rakkerhuken bodde rakkeren, bøddelens medhjelper.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Oppr. en smal sti eller vei som gikk fra Engene opp til Bergstien, langs Schwenckegatens nåværende trasé. Fremdeles brukes navnet om den øverste del av gaten, fra Arups gate til Bergstien. Den gamle ferdselsveien fra Lier over «Bjergene» gikk her fra Schwenckeolla. Her lå huset til rakkeren el. nattmannen, bøddelens medhjelper. Huset ble bygget i 1788 og revet i 1916 da kommunen solgte tomten. – I 1989 foreslo Navnekomitéen at øvre del av Schwenckegaten (fra Arups gate til Bergstien) ble gitt navnet Rakkerhuken, men stor motstand fra beboerne førte til at forslaget ikke ble vedtatt. I stedet ble Rakkerhuken satt som navn på stien mellom Schwenckegaten og Bergstien.

Cookies | Personvern

bn