Raknerud, Hjørdis Grøntoft (11.07.1878 – 13.10.1918)

Hjørdis Grøntoft Raknerud

En av Nordens første kvinnelige arkitekter. Født i Christiania der hennes far var kjøpmann. Fikk sin utdannelse ved Christiania Kunst- og Haandværksskole i årene 1895-1897. Deretter praksis hos arkitektene Ove Ekman og Holger Sinding-Larsen. I 1898 ble hun opptatt som student ved Royal Academy of Arts i London, der hun var den andre kvinnelige student noensinne. Økonomiske problemer førte imidlertid til at hun måtte avbryte studiene i London og reise tilbake til Kristiania. I 1904 flyttet R. til Malmø der hun ble ansatt ved Stadsarkitektens kontor. I årene 1907/08 foretok hun en studiereise i Europa.

Gift 1908 med Nils Mikael R., offiser og senere redaktør i Drammens Tidende. Paret bosatte seg i Drammen og året etter fikk de sønnen Lars Albert. Raknerud hadde egen praksis i Drammen. Tegnet tilbygget til Børsen mot Nedre Strandgt/Nygt., samt en del boliger i Drammen, bl.a. Villa Wulfsberg med adresse De Eldres vei 6. Fikk i 1918 spanskesyken og døde senere samme år av en lungebetennelse. Gravlagt på Bragernes kirkegård.

 

Cookies | Personvern

bn