Ramberg, B. H.

Skipsmegler- og befraktningsforretning med spedisjon, assuranse og dampskipsekspedisjon, grunnlagt 1929 av Broder Henry Ramberg, som var blitt arbeidsløs da hans arbeidsgiver, A. F. Borch & Sønner, måtte innstille. Fra 1930 holdt firmaet til i Tordenskiolds gate 126. Firmaet var styre og disponent for M/S Alva I og II som hadde godsrute Drammen – Østfoldbyene og Østlandet – Gøteborg. K. F. Ramberg ble kompanjong på 1950-tallet.

Tidlig på 1950-tallet kom 2. generasjon, Knut Ramberg, inn i selskapet. Han etablerte samlastvogner på jernbane fra Drammen til Bergen, Trondheim, Stavanger, Åndalsnes og Mosjøen. Hallingdal kom med etter hvert. Dette ble forløperen til det som i senere tid ble Rambergs kjernevirksomhet. B.H. Ramberg hadde god vekst og utvikling gjennom 1950- og 1960-tallet, med utgangspunkt i et livlig lokalmarked. Omgjort til aksjeselskap fra 2.1. 1973 med Knut Ramberg som disponent, omtrent samtidig som administrasjonskontoret ble flyttet til Aabys gate 4. I 1970-årene ble det lagt grunnlag for en betydelig virksomhet knyttet til import av frukt over Drammen havn. Dette ledet til etablering av selskapet Fruktsped, som lenge var landets største fruktspeditør. På landsiden ble det etablert trailertrafikk på flere europeiske land. I denne perioden startet et samarbeid med Leman i Danmark. Som en motvekt til statseide Linjegods ble det etablert en privat sammenslutning, Norske Godslinjer (senere NorCargo), der Ramberg ble agent for Drammensregionen.

I 1980 kjøpte Ramberg deler av eiendommen i Svend Haugs gt. Der ble det etablert et moderne varehotell. Fra starten ble det bygget opp en betydelig virksomhet rundt import og distribusjon av elektriske artikler. Anlegget ble senere utvidet en rekke ganger, senest i 1995, da selskapet samlet hele sin virksomhet i Drammen på samme adresse, i et av datidens største spedisjonsanlegg i Norge. Firmaet etablerte i 1992 egen avdeling på Alnabru i Oslo med sikte på å tilby sine innlandstjenester i Oslo-markedet. God mottakelse gjorde at man allerede i 1995 måtte utvide anlegget. Fra 1. januar 2002 ble Osloavdelingen fusjonert med Transportsentralens (TS) avdeling Riksgods. Disse virksomheter var inntil 1. mai 2003 navngitt som Riksgods AS og var eiet av partene på 50/50-basis. Deretter ble Oslo-virksomheten tilbakeført til Ramberg. I januar 2005 ble driftsaktivitetene skilt ut i selskapet B.H. Ramberg AS og selskapet fra 1973 ble eierselskap, B.H. Ramberg Holding AS. Samtidig flyttet Oslo-virksomheten inn i ny terminal på Skedsmokorset. Som følge av positiv utvikling ble det i 2015 etablert nok en terminal, Langhus-terminalen. Pr. 2018 hadde selskapet 100 ansatte, terminaler i Langhus, Sandnes, Bergen og Trondheim, og omsatte for 331 mill. kroner. 91 prosent av aksjene eies av familien Ramberg. B.H. Ramberg AS flyttet i 2021 sin hovedbase fra Drammen til Sande i Holmestrand kommune. På dette tidspunktet var selskapet landets fjerde største riksdekkende aktør i sin bransje.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet