Rasmussen, Birger Braathen (* 23.8.1920-6.12.2007)

Industrileder, f. i Drammen, s. av disponent Birger R., gift med skipsreder Ludvig G. Braathens datter Anne Sofie (Lillemor). I Kompani Linge 1941-45, ans. ved Hunsfos Fabrikker 1946-48, A/S Katfos Fabrikker fra 1951, soussjef 1953, disponent 1956-68. Direktør ved A/S Borregaard 1968, viseadm. dir. ved A/S Follum Fabrikker 1972-1975, adm. dir. ved samme 1975-87. Formann i Cellulosefabrikkenes Felleskontor 1960-63 og 1958-72, Drammensvassdragets Brukseierforening 1960-68, medlem av arbeidsutvalget i Norges Treforedlingsråd fra 1960, Papirindustriens Forskningsinstitutt fra 1967, Skogindustriens Økonomiske Institutt 1959-65, Skogbruksindustriens Forskningsforening fra 1960. Formann i De norske Papirfabrikanters sentralforbund fra 1972, medl. av Norges Industriforbunds hovedstyre 1962-68 og 1972-75, av arbeidsutvalget 1965-68, president 1985-87. St. Olavsmedaljen m/ekegren, Krigskorset m/sverd og en rekke andre utmerkelser.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet