Rebbansbakken

Rebbansbakken, en del av veien over til Lier

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Strømsgatens forlengelse til Hans Hansens vei og videre til Sanatorieveien, et gammelt gatenavn som ble stadfestet i 1898. Veien var fra gammelt av en av de viktigste ferdselsårer over skogen ned til Liersund (dagens Øvre Sund), og på flere steder over mot Lier finnes det fortsatt spor av veien. Den nevnes første gang kort etter 1700, og navnet ble på hele 1700-tallet og fortsatt i begynnelsen av 1800-årene skrevet dels Ribansbakken, dels Ridebansbakken. Gatenavnet er sannsynligvis en forvanskning av Ribbangjebakken (jordrygg el. ribbe), gaten går langs en morenerygg med bratte skrenter på begge sider.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet