Reegård, Stein (* 22.3.1951)

Sjefsøkonom og politiker, f. i Drammen, s. av finansrådmann Gunnar R. Cand. oecon. 1971, konsulent i Finansdepartementet 1976-78, i LO 1978-86, økonomisk rådgiver for DNA i Stortinget 1986, statssekretær i Forbruker- og administrasjonsdep. 1986-89, leder av Samfunnspolitisk avd., LO, 1989-90 og 1991-93, statssekretær i Næringsdep. 1990-91, sjefsøkonom og leder av LO’s økonomiske kontor fra 1993. Medlem av Næringslovutvalget 1992, Overføringsutvalget 1992-93, styremedlem i Statens Bankinvesteringsfond 1992. Har utgitt «Utvikling i internasjonal inntektsfordeling og måling av denne» (1976), «Samfunnets økonomi – en innføring» (1995) og «Økonomi uten grenser?» (2000). Formann i Norges Basketballforbund 1977-80.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet