Refsum, Hans Thorstein (4.7.1904-20.12.1974)

Verkstedeier, bedriftsleder, maskiningeniør og kunstner, f. og bosatt i Drammen. Sønn av verkstedeier Bodvar Refsum (1859-1932) og bror av fabrikkeier Bjørn Refsum. Etter middelskoleeksamen var han læregutt hos Ingeniør Gran i tre år. Utd. maskintekniker fra Oslo Tekniske Skole i 1926. Ansatt ved Kværner Brug 1926-1927. Reiste til Canada og arbeidet ved flere verksteder 1927-1931. Ansatt ved Refsums Gummivarefabrikk (hos broren Bjørn) 1931-1933. Etablerte i 1933 eget mekanisk verksted i Tomtegata 28, opprinnelig med sveiste stålkonstruksjoner som spesialitet. Bygde opp en betydelig mekanisk virksomhet med eget ingeniørkontor og 140 ansatte, inntil han i 1960 solgte livsverket til grossisten og drammenseren Peter Jan Svarstad, som drev det videre. Firma H. Th. Refsum (s.d.) var personlig eid frem til 1960.

Refsum trakk seg tilbake og viet resten av livet til kunsten. Han ble meget anerkjent for sin treskjærerkunst og dessuten for tegninger, kunstmaling og skulpturer. I yngre dager gjorde Refsum seg bemerket for å bygge sine egne personbiler, godkjent og registrert for daglig bruk. Totalt bygde han fire biler av god standard.

Cookies | Personvern

bn