Refsums Gummivarefabrikk

Grunnlagt 1925 i sikorifabrikkens tidligere lokaler på Brakerøya av ing. Bjørn Refsum for fremstilling av tekniske gummivarer, med gummiballer, gummihæler og -såler som spesialitet, samt bademateriell som svømmeringer og svømmevinger m.v. Fabrikken hadde også i oppdrag å gummibelegge håndtakene på kjøkkenartiklene som ble produsert ved Nordisk Aluminium (Høyang) i Holmestrand. Den fremstilte også såleplater for skofabrikker og skomakere, samt utførte belegning av trallehjul og pålegning av nye slitebaner på bildekk. Fabrikken beskjeftiget på slutten av 1920- årene ca. 30 ansatte. Produksjonen lå rundt 1930 på ca. 10.000 dusin baller pr. år og 700 par hæler pr. dag. Fra 1933 og frem til siste krig var bedriften landets største leverandør av gummihæler (350.000 par). En ny fabrikkbygning ble i 1937 oppført i Brantenborggaten 1/3, senere utvidet til 3.500 kvm. Sønnene Bodvar og Hakon Refsum trådte inn som medeiere 1950/52 og overtok etterhvert ledelsen.

I etterkrigstiden førte tilgang på nye råmaterialer, og ikke minst nye markedsbehov, til at fabrikken slo an på en mer teknisk vei, med kundetilpassede produkter for mange slags industrikunder. Her kan nevnes et enormt utvalg med alle slags pakninger, tilsvarende kundetilpassede tetningslister, store lukepakninger for lasteskip, flere typer gummislanger etc. Eksempelvis var Refsum eneleverandør av patenterte beskyttelseslister i flere farger tilpasset den landskjente utslagsvasken produsert av Emaljeverket i Oslo. Refsum ble den største norske produsenten av gummilister og pakninger til norske produsenter av vaskemaskiner, kjøleskap og frysebokser. I flere år leverte Refsum tilsvarende til den store hvitevareprodusenten Electrolux i Sverige. Tilsvarende ble Refsum en sentral leverandør til landets karosserifabrikker (busser), med produksjon av vinduslister, dørlister, fenderlister, hjulbuelister og annet til busser. Senere også til passasjervogner for NSB. Bedriften utviklet spesialpakninger til gasstankskip, både LPG og LNG (kuletankskip). Teknisk krevende gummiprodukter for det maritime markedet  ble eksportert til Sverige, Finland, Tyskland, Polen og Portugal. I 1970 var bedriften på sitt største med 130 ansatte. Refsum var da landets største gummivareprodusent utenfor Viking-konsernet. Bedriften ble en foregangsbedrift i utvikling og produksjon av neoprenbaserte tetningslister til vinduer og dører (var tilnærmet enerådende som leverandør til norske dør- og vindusprodusenter) og tetningslister til bygninger som ble oppført av betongelementer. I 1977 ble virksomheten organisert som aksjeselskap og økonomen Ole Willy Tuv ble ansatt som adm. direktør.

I begynnelsen av 1980-årene var arbeidsstokken krympet til 80 ansatte og deler av de markedsområdene som Refsum hadde vært med på å dominere var enten på nedtur eller hadde blitt svært konkurranseutsatt på pris. Ledelsen oppga å ha opparbeidet en portefølje på 617 gummiresepter til like mange formål. Det enkleste produktet var slikkepotter, det mest spesielle var et ekstrudert spesialprodukt som veide 50 kilo pr. løpemeter.

I 1987 ble eiendommen solgt til A/S Eiendomsforedling og selve fabrikkdriften gikk inn i et samarbeid med den mindre bransjekollegaen Mehren Rubber A/S i Sande. Dette var opptakten til at driften i Drammen ble nedlagt sommeren 1988 og produksjonen ble overført til Sande. Refsums ca. 60 ansatte ble garantert jobb i den utvidede fabrikken i Sande, til de samme betingelsene som før. I fabrikklokalene vis-a-vis C.C. Sentret ble det i 1992 åpnet et nytt kjøpesenter med 6-8 forretninger. Bedriften i Sande eksisterer pr. 2020 som Rygg Gummi AS, men i langt mindre format enn hva Mehren Rubber A/S hadde ved slutten av 1980-årene. Sommeren 1987 etablerte en liten gruppe med Refsum-ansatte Norsk Gummi A/S lokalisert til Svelvikveien 81. Der ble det tatt opp produksjon av formstøpte gummiprodukter. Selskapet eksisterer fortsatt pr. 2020 med Nina Tandberg som majoritetsaksjonær.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet