Reingun Kjemisk Teknisk Industri A/S

Fabrikk for maling og kjemisk-tekniske produkter, grunnlagt 1931 i Holmestrand, flyttet i 1945 til nybygget fabrikk på en 4 mål stor tomt på Grønland (Kreftings gate 43) hvor bedriften i 1946 ble aksjeselskap med Odd Hafsahl som disponent.

Bedriften produserte gummi, kitt, gummitjære, malinger, lakker, insektmidler, rottedreper, kosmetikk, konvoluttlim m.v. og hadde egen velouriseringsavdeling hvor det ble fremstilt velourpapir, sølvtøyordnere m.m. Fabrikken, som var en av de større leverandører av div. spesialprodukter innen den kjemisk-tekniske bransje, beregnet på bygnings- og skipsindustrien, hadde en samlet grunnflate på 1.000 kvm og beskjeftiget i 1950 ca. 30 ansatte. Bedriften var alene i Norge om å produsere gummikitt («Rubber Seal»), og var også en av pionerene når det gjaldt oppmerking av kjørebaner på gater og landeveier med gule markeringsstriper. Egen avdeling for taktekking, gulvbelegg og forsegling av fuger ble opprettet på 1960-tallet.

I 1968 ble selskapet overtatt av Teknisk Isolering A/S. Bedriften ble etter hvert omstilt som en handelsbedrift rettet inn mot byggenæringen. Endret navn til Ticon Reingun A/S i 1985. Nedlagt i 1988.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet