Resch, Georg (1875-1969)

Jurist, ildsjel for kulturlivet og politiker, f. og bosatt i Drammen. Egen advokatpraksis i Drammen fra 1903, senere med status som høyesterettsadvokat. Medstifter av Norsk Kabelfabrik A/S, medstifter av Drammens Museum, medstifter av Norsk Film A/S. Ble fra og med 1910 styremedlem i Drammens Teater, der han i perioden 1917-1969 (51 år) var både styreformann og forretningsfører/daglig leder. Formann Drammen Høyre 1932-1935 og 1939-1945. I flere perioder var han bystyrerepresentant og formannskapsmedlem for Høyre. Styreformann i Norsk Kabelfabrik A/S, styremedlem i National Industri A/S, styreformann i Drammen Kommunale Kinematografer 1917-1935, styremedlem i samme 1935-1952. Formann i representantskapet for Kommunenes Filmcentral (KF) og flere tillitsverv i denne. Formann i Resch-komiteen som etablerte et grunnfond for å fremme norsk filmproduksjon. Styreformann i Norsk Film A/S. Æresmedlem i Drammens Museumsforening. Tildelt H.M. Kongens fortjenestemedalje i gull i 1936. Tildelt Aamot-statuetten av Kommunale Kinematografers Landsforbund (KKL) for fremragende innsats for norsk filmproduksjon. Etter at han var død uttalte Knut Tvedt: «Sjelden er en enkelt manns virke så suverent forbundet med en institusjons eksistens som Georg Reschs forbindelse med Drammens Teater».

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet