Ring, Barbra Mathilde (4.7.1870-16.5.1955)

Forfatter, særlig kjent for barnebøkene om Peik og Fjellmus, var født i Drammen, hvor hun bodde til 1876 og hadde røtter: Faren var overrettsassessor Ole Ring, sakfører i Drammen 1867-77 og deretter i Christiania, moren Thora var datter av Tollef Ravn, ordfører i Drammen, oldemoren var Hanna Winsnes. Om sin barndom i Drammen forteller B. R. i «Dengang da jeg var Pige» (1928). I romanen «Elven strømmer» (1933) er handlingen lagt til Drammen i 1860- og 70-årene. Skrev i alt 13 barnebøker, herunder Peik og Fjeldmusbøkene, i årene 1904 til 1913. Død i Oslo.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet