Ringstad, Jørgen (18.6.1878 – 19.3.1948)

Industrileder, f. og bosatt i Drammen. Sønn av overlærer Joh. Ringstad ved Bragernes skole. Gift med Ida f. Gleue. Tekniker fra Hortens tekniske skole, diplomingeniør i Hannover 1905-11, arbeidet i en periode i Tyskland før han ble ansatt som ingeniør ved S.H. Lundhs Mek. Verksted i Oslo, bestyrer av Marinens mine- og torpedoverksted i Horten 1911-15, overtok deretter ledelsen av A/S Drammens Jernstøberi & Mek. Værksted, som i hans tid gjennomgikk en rivende utvikling. Kjøpte aksjer i selskapet ved flere anledninger, inntil han hadde kontroll med bedriften. I lysverksdireksjonen gjorde han et grunnleggende arbeid fra denne ble opprettet i 1917 til 1924. Han var i mange år medlem av styret i Norges Industriforbund (formann i hjemmeindustrigruppen) og andre næringsorganisasjoner. Kjent for sitt arbeid i forbindelse med start og utforming av yrkesskolevesenet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet