Risgarden

Risgarden med bardanlegget sett fra luften.

Liten øy mellom Holmen og Tangenkaia, også kalt Risgardøya, adskilt fra Holmen ved kanalen «Kattegat», som ble holdt åpen bl.a. for å tjene som del av det kanalnett som ble anlagt til brannsikring på Holmen. Risgarn var fra 1870 tallet av regulert med molo som løp parallelt med strandlinjen på Tangensiden. Denne ble oppgradet i 1921. Hensikten med denne molo eller «risgjerde» var å gjøre elven smalere og derved gi den større fart, slik at løsmasser som fulgte med elven ble fraktet lenger ut i fjorden før de la seg til ro og  på den måte hindre videre tilmudring. Her var det badeplass med klart vann, sandbunn og stupetårn fra en gammel lastepram. Risgarn var en grønn øy med vegetasjon og mange «nisteplasser». Friluftsbadet på Risgarn ble etablert i 1926 og nedlagt etter sommersesongen 1947 p.g.a. dårlig vannkvalitet som følge av forurensning. Etter at Holmen ble landfast med Bragernes og Strømsø, ble det foretatt store oppfyllingsarbeider som gjorde Holmen til en enhet idet Risgarn ble utnyttet til havneformål. Langs Risgarns sydside ble det anlagt moderne kaier med store lagerhus m.v. Viken mellom Risgardnokken og østsiden av Holmen ble gjenfylt og i 1978 ble en ny Risgar’nkai tatt i bruk.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet