Risto Fabrikker A/S

Kjeks- og næringsmiddelfabrikk, grunnlagt 23.9.1924 av grosserer P. Christophersen under navnet A/S Fabrikken Risto, hvis formål var fabrikasjon av iskjeks, søt og usukret kjeks samt fylte kjeks.

Fabrikkens spesialartikkel var iskjeks som de første år utgjorde ca. 75% av produksjonen. Allerede i 1925 lå produksjonsvolumet på 3,5 millioner kremmerhus-kjeks pr. år. Virksomheten begynte i leide lokaler i Stibolts gate 20 og flyttet i 1926 til Drammen Lampefabriks gård i Tomtegaten 80. I 1931 flyttet den inn i egen gård i den gamle trevarefabrikken i Hofgaards gate 22 samtidig som den tok opp produksjon av Risto-kaken, sommerdrikker, likørekstrakter og krydderier og installerte kryddermølle for maling til fabrikkens forskjellige pakninger.

Firmanavnet ble i 1935 endret til A/S Risto Fabrikker og samme år ble det innkjøpt en spesialbygd norsk flatbrødmaskin og en ny fabrikk ble bygget i tilknytning til den eksisterende. Lokalene hadde et samlet areal på ca. 1050 kvm og beskjeftiget på slutten av 1930-tallet 52 ansatte, rundt 1950 ca. 80 ansatte. I 1941 gikk bedriften over til personlig firma med grunnleggerens sønn, direktør Gustaf Christophersen (senere navneendring til Gustaf Rabo) som eneinnehaver.

I 1950 hadde bedriften følgende på salgsprogrammet: Iskjeks, vaffelkjeks, «Ristokake», fylt kjeks, søt kjeks, kavringer, iskrempulver, krempulver, husholdningsessenser, konditoressenser- og farger, konditorfarger, sukkerkulør, krydderier i pakninger og i løs vekt, vaniljesukker, bakepulver, bruspulver, sommerdrikker samt jul- og påskeartikler. Bedriften hadde plassagenter i de fleste norske byer og bereiste hele landet med egne salgsrepresentanter. Risto Fabrikker begynte tidlig med eksportsalg av iskjeks og vaffelkjeks. I løpet av 1950-årene ble virksomheten utvidet med egen avdeling for butikk- og restaurantmaskiner samt automatgrammofoner. Bedriften var norsk eneimportør av de kjente Wurlitzer jukeboxer, et agentur Risto skaffet allerede i 1937.

I løpet av 1950-årene reduserte bedriften sitt enorme produktprogram og konsentrerte seg om kjeks. Iskjeks for produsenter av krone-is ble gradvis det viktigste. Omgjort til aksjeselskap i 1957 med Finn Keto Rabo som prokurist. I løpet av første halvdel av 1960-årene ble produksjonen av vaffelkjeks og fylte kjeks faset ut og all produksjon ble konsentrert om bakt kjeks til krone-is. I 1961 fikk bedriften eneagentur innenfor EFTA-området på å levere Drumstick (USA) fyllemaskiner for krone-is, en hendelse som ble avgjørende for den videre utviklingen av iskjeks-eksporten. Dette ga mulighet til å levere både fyllemaskiner, kjeks, strylleemballasje/papplokk i en pakkeløsning. Risto deltok på internasjonale messer for å markedsføre pakkeløsningen. Sommeren 1964 startet Risto egen iskjeks-fabrikk i Gudensberg (nær byen Kassel) i Vest-Tyskland.

Kjeksproduksjonen ekspanderte og fra 1965 passerte den årlige produksjonen i Drammen 90 millioner iskjeks for krone-is. For å øke produksjonen ble det fra og med 1968 kjørt med tre skift gjennom halvparten av året. Produksjonen passerte for første gang 100 millioner stk. I 1969 ble kapasiteten utvidet med nye maskiner. Omtrent 80 prosent av produksjonen gikk til eksport. Vest-Tyskland og Belgia var rundt 1970 de viktigste markedene, men eksporten gikk også til flere andre land. Bedriften opprettet sin egen transportavdeling med egne vogntog, for å ta kontroll med at kjeksen kom uskadd fram til kundene. Vogntogene hadde en lastekapasitet på omtrent 800 000 iskjeks. I 1968 ble Gustaf Rabo etterfulgt av sin sønn Finn Keto Rabo. I juli måned ble produksjonen opprettholdt med ferievikarer, særlig skoleungdommer. På sitt største hadde fabrikken i Hofgaards gate 120 ansatte.

Iskjeksproduksjonen hos Risto ble 1. november 1971 overtatt av A/S Co-No (eid av Drumstick, USA) og ved årsskiftet 1973/74 flyttet Co-No produksjonen til en nyoppført iskjeksfabrikk på Frydenlund industriområde på Vitbank i Lier. Fabrikken ble oppført av familien Rabo og leid ut til Co-No. Produksjonsanlegget hadde en grunnflate på hele 6350 kvm og produserte i begynnelsen 125 millioner iskremkjeks pr. år, senere økt til 180 millioner pr. år. I 1978 ble Rakkestad Iskjeksfabrikk overtatt (landets nest største iskjeksfabrikk), som medførte at produksjonsutstyret i Østfold ble overført til Vitbank. I 1994 ble bedriftens navn endret til Big Drum A/S. Nedlagt i desember 2006 med 30 ansatte. De ansatte følte seg dolket i ryggen. 

Lokalene i Hofgaards gate ble overtatt av den gjenværende virksomhet hos familien Rabo under navnet Risto A/S Kafé- og Restaurantmaskiner. Etter at også denne virksomhet opphørte i 1998 består videreføringen av flere eiendomsselskaper, med Thomas Braathen Rabo som daglig leder.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet