Rødskog Brug & Guldlistefabrik, A/S

I 1862-63 ble Rødskogen Dampsag grunnlagt på Gulskogen (Guldlisten 45) av N. P. W. Hansen og Herman Warlo som en av de første dampsager ved Drammenselven, og i 1866-67 ble det også anlagt et høvleri. Fra 1872 til 1883 var ing. Hansen eneeier, han drev også verksted og båtbyggeri og bruket hadde 4 sagrammer og 4 høvelmaskiner. Da bruket i 1886 fikk nye eiere, W. Stibolt og K. Myhre, ble navnet endret til Rødskog Brug. I 1889 brant bruket ned, men sagen ble året etter gjenoppført med to rammer. Høvleriet ble lagt til den nye gullistefabrikk som Myhre hadde opprettet i 1887 (se: Rødskog Guldlistefabrik). I 1900 ble Myhre eneeier, og i 1910 slo han de to bedriftene sammen som aksjeselskap under navnet Rødskog Brug & Guldlistefabrik. Bedriften var ledende i sin bransje i Skandinavia, og hadde særlig stor avsetning av sine «Lion Brand» eksportprodukter. I 1923 brant gullistefabrikken, og samme år ble en annen fabrikk, A/S Guldlistefabrikken (s.d.) innkjøpt. Sagbruket brant ned i 1925 og ble ikke gjenoppført. Bruket høstet anerkjennelse ved en rekke utstillinger både i Norge og i utlandet. På slutten av 1930-årene var 150 ansatte beskjeftiget.

På slutten av 1940-årene produserte bedriften ca. 1.500.000 m rammelister pr. år og hadde ca. 120 ansatte. Ferdige rammer og speil, snekkerlast, bygningslistverk og treemballasje ble omsatt engros innenlands og eksportert til fem verdensdeler, og bedriften hadde salgskontorer i Oslo, Bergen og London. I 1968 ble det oppført et høvleri i Rødgata. Rundt 1970, med 80 ansatte, hadde bedriften 70 prosent markedsandel i Norge, samtidig som 70 prosent av produksjonsvolumet ble eksportert. I 1973 overtok Tollef Nedberg jr. som daglig leder og ett år senere også som eier av bedriften. Han overtok etter sin far Tollef Nedberg (85 år), som fikk til sammen 67 år i bedriften.

I 1979 ble aksjemajoriteten solgt til det danske Jyden-konsernet, men Nedberg kjøpte aksjene tilbake i 1983. Fra 1. januar 1984 ble fabrikkbygget og eiendommen overtatt av Buskerud Kraftverker. Samme år overtok bedriften Bredvang Rammefabrikk på Magnor. Produksjonen ble fra tidlig i 1985 samlet i Rødgata, etter en større utvidelse av det som inntil da hadde vært en produksjonsavdeling av Rødskog Brug. Produksjonen av rammelister ble stanset 31. desember 1988 på grunn av at den gikk med tap. 25 produksjonsarbeidere ble oppsagt. Produksjonen ble overført til Gustafs List AB i Sverige, samtidig som Rødskog Brug ble slått sammen med denne bedriften. Salgs- og distribusjonsavdelingen med 20 ansatte gikk videre som en engros bedrift basert på importerte rammelister. Rundt 1990 flyttet bedriften til Lier med 15 ansatte. Den ble til slutt overtatt av Interart i Sandvika.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet