Rødtangen

Badested, strandsted og losstasjon i Drammensfjorden. Yndet utfartssted i sommerhalvåret med fjordbåter som fram til 1978 gikk i rute fra Drammen. Rødtangen fyrstasjon ble oppført etter forslag fra Drammen Havnekommisjon. Fyrlyset ble tent første gang 1. september 1840, og finansiert ved avgift på skipsfarten til Drammen. Losstasjonen og tollstedet ble senere nedlagt. Etter noen år ble imidlertid fyret erstattet av en fyrlykt, som ble passert på en steinmur 550 meter nord for fyret. I 1903 ble det montert en tåkeklokke i et tretårn. I 1938 ble denne skiftet ut med et nautofon tåkesignal. Det ble senere lagt ned. Hele tårnet ble fjernet på 1980- tallet og klokken sendt til en misjonsstasjon i Afrika. I dag har imidlertid lokale entusiaster bygd opp igjen en kopi av det gamle klokketårnet. Rødtangen fyr, fyrlykt og tåkesignal ble etablert og drevet av Drammen kommune ved havnevesenet fram til 1922, da det ble overtatt av Statens Fyrvesen. Den gamle støpejernsklokken fra 1897 er i forbausende god stand uten rust. Men innmaten, selve lyskilden, har nok skiftet karakter adskillige ganger. I dag er den en lyspære på tykkelse med en blyant og et par centimeter høy. Skulle den slokke, vil det øyeblikkelig komme en ny i riktig stilling. I tillegg er det montert 4 til i reserve på et vertikalt roterende hjul. Ved strømbrudd vil et batteri overta automatisk. Tåkesignalet er imidlertid demontert i dag.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet