Røkke, Mona (3.3.1940-13.7.2013)

Statsråd og fylkesmann, f. i Drammen, datter av disponent Randal William Scobie (1904-1979) og disponent Aslaug Høyendahl (1908-1997). Cand. jur. fra Universitetet i Oslo. Stortingsrep. (H) for Buskerud 1977-89, justisminister 1981-85, fylkesmann i Vestfold 1989-2010. Medlem av Drammen bystyre og formannskap, en rekke politiske tillitsverv, bl.a. formann i Høyrekvinners Landsforbund 1979-85. Utga boken «Ingen tid for tårer»(1986). Kommandør av St. Olavs orden, 2005.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet