Rostock, H.I.

Manufaktur-, hvitevare- og konfeksjonsforretning, grunnlagt 1856 i Dukkestugaden (Rådhusgaten) av tyskeren Hans Jürgen Rostock fra Neumünster (1820-1895), som i 1846 kom til Norge som veverimester ved Vivelstad veveri i Lier. Da veveriet ble nedlagt, opprettet han sin egen vevstue, og tok i 1856 borgerskap som handelsmann i Drammen. Til å begynne med omsatte han bare de varer han selv hadde tilvirket. I 1860 leide han lokaler i Søren Capjons hjørnegård mot Bragernes Torv, denne gikk tapt ved bybrannen i 1866, og i 1868 lot han oppføre en egen forretningsgård i Øvre Storgate 1, senere kjent som Rostockgården. Etter at Axel Helgelands dynamittlager i den gamle Grandgården, på hjørnet ut mot Bragernes torg eksploderte i august 1920, fikk Rostock oppført en ny gård på tomten. Arkitekt var Bjarne Thinn Syvertsen og den tysk amerikanske arkitekt Ludwig Mies van der Rohe medvirket. Gården ble oppført i årene 1935-36 og er et typisk eksempel på en funksjonalistisk forretningsgård, slik den ble utviklet i tyske storbyer på 19920-tallet.

Rostocks forretning omfattet herre- og damekonfeksjon, undertøy, metervarer, utstyrsvarer, linoleum og gulvtepper, dun- og fjærrenseri, skredderi, linsømsystue og sadelmakerverksted. Forretningen var senere i familien Rostocks eie og var med ca. 80 ansatte byens største i sitt slag. Ved Rostocks død i 1895 ble forretningen overtatt av hans svigersønn, Frantz C. Hansen, og ved dennes død i 1906 av hans sønn, Jørgen Rostock. Den ble i 1965 videreført som damekonfeksjonsforretning under navnet A/S Franz Rostock, med Franz Christian Rostock (21.12.1906-28.10.1995) som disponent. Forretningen ble nedlagt i 1977 og lokalene ble utleid til utstyrsforretningen Hansen & Dysvik.

H. I. Rostock drev fra 1860 til 1977 en manufaktur- og konfeksjonsforretning som med opptil 80 ansatte var byens største. Rostockgården på Bragernes Torv sees til venstre på bildet. Foto: Drammen byleksikon, 2004. Fotograf: ukjent

 

Den tidlige Rostockgården sees bak Grand Hotels sidefløy, i Øvre Storgate 1. Hotelfløyen gikk tapt da det eksploderte i Axel Helgelads dynamittlager. Tomten ble senere bebygget av Rostock med den karakteristiske funkishjørnegården, tegnet av Bjarne Thinn Syvertsen med innspill fra Mies van der Rohe. Ukjent fotograf og år.

 

Rostockgården i 2022. Foto: Sindre Vik/Drammen byarkiv

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet