Røysjø

En av de viktigste drikkevannsforsyningene for Drammen, hvor Røysjø Vannverk ble bygget 1956/57. Vannverket servituttbela store områder og førte til rivning av eldre plasser samt mange privathytter. I 1870-årene var det blitt satt opp en sag ved Røysjødammen, og Bernt Røysjø, som passet sagen, slo seg til på stedet for godt (se: Røysjøplassen). På den andre siden av plassen, i nordenden av Langevann, bygget skytterkongen Karl Hagen i 1930-årene bevertningsstedet Furuholmen. Begge disse bygningene ble revet. Sagen ved Røysjødammen sto opprinnelig ved Øksnevannbekken mellom Nordre Øksnevann og Røysjø, og vannsagen var i drift til et stykke ut i 1850-årene.

Røysjø       Foto: Torill Juel, 2012
Røysjø          Foto: Torill Juel, 2012

 

Røysjø-demma          Foto: Torill Juel, 2015

Cookies | Personvern

bn