Rundt om Drammen

Lokalhistorisk hefte, utgitt første gang høsten 1988. Bak utgivelsen sto Drammen Folkebibliotek, Drammen Historielag, Drammens Museum, Fortidsminneforeningen, Kommunearkivaren, Skoger Historielag, Skolevesenet i Drammen og Tangen og Åskollen Historielag. Bladet utgis fire ganger årlig. Første redaktør var Jo Sellæg, senere overtok Torkild Alsvik.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet