Rundt om Drammen

Lokalhistorisk hefte, utgitt første gang høsten 1988. Bak utgivelsen sto Drammen Folkebibliotek, Drammen Historielag, Drammens Museum, Fortidsminneforeningen, Kommunearkivaren, Skoger Historielag, Skolevesenet i Drammen og Tangen og Åskollen Historielag. Bladet utgis fire ganger årlig. Første redaktør var Jo Sellæg, senere overtok Torkild Alsvik.

Cookies | Personvern

bn