Ruud, Arnt (30.12.1917 – 14.4.1987)

Journalist og forfatter, sjømann 1934-35, kontorist ved National Industri 1936-45, ansatt sekretær i Drammen Høyre og journalist i Drammens Tidende fra 1945 og frem til sin død. Formann i Drammen kommunes Gatenavnkomité.

Har utgitt «Drammen unge høire 1921-1946» (1946), «Fra Novemberforening til Høire» (1956), «Fra krambod til selvbetjening» (1957), «Drammen Høyre 1883-1958» (1958), «Buskerud Høire 75 år» (1959), «Drammens Folkeakademi 75 år» (1962), «Drammens Håndverk- og Industriforening 1864-1964» (1964), «Skoger Høyre 50 år» (1969), «Modums Historie» (b. IV-VII, 1965-76), «Drammens Handelsstands Forening 1947-72» (1972), «Skipsbyggere i Drammen» (1972), «Drammen, byen ved elven» (1972), «Lyche 125 år 1851-1976» (1976), «Drammen byleksikon» (1979), «En delikat historie. Delikat fabrikker 50 år» (198l), «Drammen Høyre gjennom hundre år» (1983), «Buskerud Høyre 100 år» (1984), «Foreningen Norden, Drammen avdeling 1936-1986» (1986).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet