Ruud, I. C.

Møbelforretning med snekker -, støpnings- og lakkerverksted, grunnlagt i februar 1876 av snekkermester Jørgen C. Ruud, som hadde vokst opp i små kår på Sorenskrivergården i Sande. Forretningen lå oppr. på Rundtom, men flyttet gradvis nærmere sentrum, først til garver Myhres gård, deretter til Glesnegården og i 1886 kjøpte han sin egen gård i Schultz gate 42, på hjørnet av Langes gate, der forretningen med korte avbrytelser senere holdt til. Forretningen, som hadde Drammens største utstillingslokale i bransjen med 16 store speilglassvinduer, ble i 1917 overtatt av grunnleggerens sønn, Jørgen C. Ruud jr., som hadde oppholdt seg en årrekke i Amerika. Forretningen fremstilte og forhandlet møbler i alle prisslag og hadde på slutten av 1930-årene 10 ansatte. Den hadde tre spesialavdelinger: snekkerverksted, tapetserverksted og malerverksted. I april 1942 ble I. C. Ruud og hans sønn arrestert og sendt til Tyskland, hvor I. C. Ruud døde i februar 1945. Sønnen Freddy R. (f. 1914) kom tilbake til Norge i juni 1945 og etter 8-9 måneders rekreasjon etter fangenskapet overtok han den 7. februar 1946 forretningen som eneinnehaver. Bedriftens motto var: «En tilfreds kunde er forretningens største aktivum». Forretningen ble avviklet i 1951, og videreført av Alfred Folmo under navnet I. C. Ruuds Eftf. (se: Folmo, A.), senere under navnet Folmo Møbler A/S som fortsatte møbelsalget i den tradisjonsrike gård frem til annen halvdel av 1980-årene.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet