Ryberg, Anders Emil (1875 – 1928)

Gründer og bedriftsleder, f. i Småland i Sverige, kom til Norge i 1901 som ingeniør ved Granfos Brug på Lysaker hvor han ble kjent med produksjonen av matpapir (greaseproof), som var oppfunnet av fabrikkens tidligere eier, hans kommende svigerfar Otto Tobiesen. Ryberg utviklet prosessen videre og ble i 1903 engasjert som konsulent for å bygge en greaseproofabrikk ved Katfos Cellulosefabrik, i 1905 ble han konsulent for oppføringen av Drammen Paper Mills, i 1905 Gåsevadfabrikken (A/S Kierulf & Ryberg, fra 1926 Star Paper Mill), i 1908 Forenede Papirfabrikker (Kierulf & Ryberg) og i 1913 Papirfabrikken Phønix (som senere ble Buskerud Papirfabrik). Sistnevnte tre fabrikker ble bygget i egen regi. Samtlige fabrikker var fra opprinnelsen bygget vesentlig for greaseproofproduksjon. Ryberg fortsatte som disponent og teknisk leder for Phønix fram til 1923, da han reiste videre til Frankrike hvor han bygget to nye fabrikkanlegg for den franske stat, i alt bygget eller ombygget han 22 papirmaskiner i Frankrike. Ingeniør Rybergs gate på Åssiden er oppkalt etter Anders Emil Ryberg.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet