Rynning, Ole Roald Andreas (1838-1916)

Borgermester og stortingsmann, overrettssakfører i Drammen fra 1867, sekretær i Drammens fattigvesen 1869-90, borgermester i Drammen 1890-1913. Bestyrer for Norges Banks avd. i Drammen 1890-1901, fra 1901 direktør for Drammens Privatbank. Stortingsmann fra Drammen 1883-98, kjent som en slagferdig debattant. Tildelt St. Olavs orden, Kommandør av 2. klasse  for fortjenstfuld Embedsvirksomhed i 1905.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet