Rynning, Ole Roald Andreas (1838 – 1916)

Borgermester og stortingsmann, overrettssakfører i Drammen fra 1867, sekretær i Drammens fattigvesen 1869-90, borgermester i Drammen 1890-1913. Bestyrer for Norges Banks avd. i Drammen 1890-1901, fra 1901 direktør for Drammens Privatbank. Stortingsmann fra Drammen 1883-98, kjent som en slagferdig debattant. Kommandør av St. Olavs Orden 1905.

Cookies | Personvern

bn