Rytman, Jørund (4.5.1977)

Politiker, f. i Oslo, oppvokst i Hole, bosatt i Drammen fra 1999. Stortingsrepresentant for Buskerud (Frp) 2005-2017, medlem Drammen bystyre 2007-2011. Medlem av fylkestinget og fylkesutvalget i Buskerud 2003-2007. Medlem av Frps landsstyre 2002-2006, formann Buskerud Frp 2002-2006, 2. nestformann av FpUs sentralstyre 2001-2004, formann i Buskerud FpU 1997-1998. Eksamen artium 1997, Norsk Kunnskapsinstitutt 1999, Handelshøgskolen BI markedskommunikasjon 2003, Forsvarets Høgskole sjefskurs 2017.

Cookies | Personvern

bn