Sagbakken (Saugbakken)

Bruk nr. 1 av Svarterud i Konnerud sogn (Andorsrudveien 24) ved veien til Åserud, omgitt av Skoger hovedsogn. Eides av greven av Jarlsberg, skiftet eier en rekke ganger til Chr. Martinsen Berg overtok i 1895, bebygget eiendommen og åpnet landhandleri (se: Berg, Chr.). Et annet bruk av Svarterud med samme navn, også kalt Kierulfstykket, ble ervervet av A/S Selvik Bruk.

Sagbakken landhandleri til høyre         Foto: Widerøe 1962

Cookies | Personvern

bn