Sagdammen

Gammel dam på Konnerud (284 m.o.h.) også kalt nedre Bremsedam el. Sakrushølen. Dammen dannet grensen mellom  Drammen og Nedre Eiker (demningen ligger i Drammen) Den opprinnelige dammen skriver seg fra begynnelsen av 1600-tallet og restene av gammel demning kan sees ved lav vannstand. Den siste demningen ble bygget i 1917 for å skaffe vann til tømmerfløting nedover Bremsavassdraget, hvor opptil 80-85 fløtere kunne være beskjeftiget. Etter at demningen mot slutten av 1960-tallet var blitt ødelagt og tom for vann ble det i 1970-71 etter iherdig innsats fra Konnerud Jeger og Fiskeforening i samarbeide med Selvik Bruk bygget (restaurert) en ny demning. Deretter igangsatte  Konnerud Jeger og Fiskeforening et eget kultiveringsprogram og satte ut fisk. Avtale om fiskerettighetene som var blitt inngått i 1951 mellom foreningen og grunneieren Selvik Bruk AS, omfatter bekkene mellom Sagdammen og Bremsedammen. I dag driver  Konnerud Jeger og Fiskeforening fiskekultivering i vannet. Ved Sagdammen ligger Sagdamstua med 5-6 sengeplasser. Den eies av Selvik Bruk AS men disponeres av Konnerud Jeger og Fiskeforening.

Sagdammen 1926-27. Fotograf: Alfred Stubberud. Bildet gitt Skoger og Konnerud historielag fra Henry Stubberud

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet