Salem

bedehus, oppført på Nøstodden i 1913 av Nøstodden Indremisjon i samarbeid med ledelsen ved Drammen Glassverk. Navnet Salem er enten del av Jerusalem eller avledet av Shalom (fred), vanlig navn på bedehus. Tomten ble gitt av «proprietær Aabel», antagelig Peter Pavels Aabel på Nordby gård. Forsamlingslokale for både kristne og verdslige aktiviteter fram til Glassverket ble nedlagt. Deretter ombygd til barnehage med plass til 68 barn.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet