Sankt Josephs Hospital

St. Josephs Hospital på hjørnet av Cappelens gate og Albums gate ble drevet av Den katolske menighet fra 1903 til 1975. Foto: Drammen byleksikon, 2004. Fotograf: ukjent

lå på hjørnet av Cappelens gate og Albums gate, og ble i en lang årrekke drevet som spesialsykehus av Den katolske menighet. Søstrene av St. Josephs kongregasjon åpnet i 1903 sitt private sykehus i Drammen, først i Amtmand Bangs gate 5 med 12 senger, fra 1907 i eget hus, Cappelens gate 5. Hospitalet var vesentlig viet til øre-, nese-, hals- og øyensykdommer. Etter at hospitalets nybygg var ominnredet i 1936, disponerte det ca. 50 senger. Hospitalet ble i 1975 overtatt av Buskerud fylke som psykiatrisk avdeling for sentralsykehuset. Denne ble nedlagt i 1984, og bygningen har senere rommet en rekke offentlige og private helse- og legekontorer, herunder Legevakten og en privat klinikk – St. Joseph Hospital A/S – som ble etablert i 1986 og gikk konkurs i 1994. Pr. 2022 holder den private legeklinikken Aleris til i lokalene.

St. Josephs hospital. Foto: Ole G. Braaten.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet