Sankt Olavs gate

Sankt Olavs gate i første halvdel av 1900-årene.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

I 1866 ble «St. Olafs Gade» satt som navn på en prosjektert gate som ble ført parallelt med Storgaten fra Konggaten til Hospitalsgaten (Øvre Kirkegate, senere utlagt til Gamle Kirkeplass). Etter bybrannen ble i 1869 samme navn satt på den første tverrgaten vest for Bragernes Torv fra Øvre Strandgate til Hauges gate, som i 1866 var blitt regulert som en åpen og bred branngate i 30 alens bredde.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet