Sankt Olavs (Olafs) Klub

Herreklubb, sannsynligvis stiftet sent på 1700-tallet (muligens så sent som i 1799, som klubben regner som sitt stiftelsesår) under navnet «Olufs Klub», etter mønster av de fornemme engelske selskapsklubber. Den var åpen for det høyere borgerskap og mer fornemme embetsmenn. Etter en nedgangsperiode ble klubben rekonstruert i 1842/44. Den hadde tilhold forskjellige steder, bl.a. i Albumgården og Victoria Hotel, fra 1868 i Trogstadgården på hjørnet av Bragernes Torv og Nedre Torggate inntil den i 1870 etablerte seg i Børsbygningen hvor klubben fremdeles holder til. Medlemskapet var begrenset, men i 1850 besluttet klubben, for å sette en ekstra spiss på dens baller og andre selskapelige sammenkomster, å oppta inntil 50 ugifte unge menn som «dansende medlemmer»! I 1858 ble kjøpmann Poul Halvor Paulsson (s.d.) utnevnt til klubbens eneste æresmedlem. Klubbens medlemslister er hemmelige og det opptas fremdeles (2020) ikke kvinner som medlemmer. Noe som har vakt atskillig debatt.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet